Pop Quiz!
Du har havnet på Oles hjemmeside. Hva gjør du?


Går til den Fancy shmancy, javaspekkede framesbaserte siden,
eller til den Netscape-, Microsoft- og fargehatende, Lynx optimailserte tekstsiden?

Valget er ditt!